Zatrzymanie, Przeszukanie, Oględziny - Szkolenie

« powrót
18.06.2015
Zatrzymanie, Przeszukanie, Oględziny - Szkolenie

 

W toku szkolenia realizowane są następujące zagadnienia:

1.    Ramy prawne przeszukania, zatrzymania i oględzin
2.    Cel i systematyka przeszukań
3.    Planowanie i przygotowanie przeszukania
4.    Zasady dotyczące przeszukań
a.    Podstawy dokonania przeszukania
b.    Uprawnienia osób, u których dokonywane jest przeszukanie
c.    Postępowanie z osobami trzecimi nas miejscu czynności
d.    Pora i czas przeszukania
e.    Zasady przeszukania instytucji państwowych i jednostek wojskowych
f.    Postępowanie z dokumentami niejawnymi
5.    Czynności poprzedzające przeszukanie
a.    Plan realizacji
b.    Rozpoznanie
6.    Wejście do przeszukiwanych pomieszczeń
7.    Czynności niezbędne do wykonania podczas przeszukania
8.    Taktyka i technika przeszukania
9.    Stosowanie środków przymusu bezpośredniego
10.  Zatrzymanie osoby
a.    Zatrzymanie, a ujęcie
b.    Uprawnienia osoby zatrzymanej
c.    Planowanie i czynności poprzedzające zatrzymanie
d.    Procedura zatrzymania
11.  Oględziny
a.    Oględziny miejsca zdarzenia
b.    Oględziny rzeczy i osób
12.  Dokumentowanie oględzin

Szkolenie trwa 7h szkoleniowych

Szkolenie prowadzone jest przez emerytowanego oficera Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadającego bogate doświadczenie zawodowe i szkoleniowe, m.in. prowadził śledztwa z zakresu przestępczości narkotykowej, nieprawidłowości w prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, zamówień publicznych i "afery paliwowej", był wykładowcą Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW i autorem algorytmu postępowania w trakcie przeszukań osób i pomieszczeń, wdrażał metodę przesłuchań FBI w ABW (ukończył szkolenie FBI Advanced Interview and Interrogation – zaawansowanych technik przesłuchań, prowadzone przez agentów specjalnych FBI, posiada certyfikat Departamentu Sprawiedliwości USA), z zakresu przesłuchań szkolił funkcjonariuszy ABW, Policji, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, sędziów i prokuratorów cywilnych i wojskowych, pracowników instytucji państwowych i firm komercyjnych; tworzył politykę bezpieczeństwa dużej firmy wydawniczej, obecnie jest specjalistą do spraw szkoleń i trenerem szczecińskiej firmy NP2-Konsulting i współpracuje z kilkoma uczelniami wyższymi i firmami szkoleniowymi w kraju.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij