Taktyka i techniki przesłuchań – metodą FBI

« powrót

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim osobom zajmującym się zwalczaniem przestępczości w ramach organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także pracownikom wszystkich instytucji prowadzących postępowania, podczas których uzyskuje się informacje w trakcie przesłuchania/rozmowy ze świadkami albo podejrzanymi.

Metoda opracowana w Akademii FBI w Quantico opiera się na stosowaniu
w praktyce elementów nowoczesnej wiedzy psychologicznej, co, przy właściwym wykorzystaniu, prowadzić powinno do uzyskania informacji i ustalenia faktów interesujących przesłuchującego. Metoda ma zastosowanie do wszystkich typów rozmów, również rozmów operacyjnych.

W toku szkolenia specjalistycznego realizowane będą następujące szczegółowe cele dydaktyczne:

 1. Planowanie i przygotowanie przesłuchań
 2. Nawiązywanie kontaktu interpersonalnego z przesłuchiwanym
 3. Kontrola przebiegu interakcji
 4. Umiejętność słuchania
 5. Techniki formułowania i taktyki zadawania pytań
 6. Przesłuchanie poznawcze – wywiad kognitywny
 7. Wnioskowanie na podstawie obserwacji osób przesłuchiwanych
 8. Rozpoznawanie wskaźników kłamstwa – behawioralne oznaki nieszczerości
 9. Dobór i stosowanie technik wywierania wpływu
 10. Rozpoznawanie strategii obronnych
 11. Przekierowywanie protestów
 12. Umiejętność budowania skutecznego przekazu perswazyjnego
 13. zbieranie informacji w stylu „lejka” – „od ogółu do szczegółu”
 14. Nawiązanie dialogu, dokonanie przełomu i skuteczne prowadzenie monologu

Konstrukcja programu uwzględnia zasadę progresji w nauczaniu, opiera się na formie szkolenia aktywizującego oraz na doskonaleniu już posiadanych umiejętności.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij