Przesłuchania podejrzanego - analiza behawioralna w procesie wykrywania kłamstwa

« powrót

Szkolenie dedykowane jest zwłaszcza osobom zajmującym się zwalczaniem przestępczości w ramach organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz osobom, których praca wymaga kontaktów interpersonalnych i ich bieżącej oceny, które wykorzystują w pracy umiejętność postrzegania i muszą podczas rozmowy wpływać na zachowanie rozmówców w celu uzyskania informacji lub zmianę ich postaw.

Słuchacze, podczas szkolenia, nabywają umiejętności nawiązywania kontaktu, wykrywania u rozmówcy przejawów nieszczerości, rozpoznawania i przeciwdziałania manipulacjom oraz budowania skutecznego przekazu perswazyjnego.

Metoda opracowana w Akademii FBI w Quantico opiera się na stosowaniu
w praktyce elementów nowoczesnej wiedzy psychologicznej.

W toku szkolenia realizowane są następujące cele dydaktyczne:

 1. Planowanie i przygotowanie przesłuchań
 2. Nawiązywanie kontaktu interpersonalnego z przesłuchiwanym
 3. Kontrola przebiegu interakcji
 4. Umiejętność słuchania
 5. Techniki formułowania i taktyki zadawania pytań
 6. Zbieranie informacji w stylu „lejka” – „od ogółu do szczegółu”
 7. Wnioskowanie na podstawie obserwacji osób przesłuchiwanych
 8. Rozpoznawanie wskaźników kłamstwa – wprowadzenie do analizy behawioralnej
  w procesie wykrywania kłamstwa
 9. Dobór i stosowanie technik wywierania wpływu
 10. Rozpoznawanie strategii obronnych
 11. Przekierowywanie protestów
 12. Umiejętność budowania skutecznego przekazu perswazyjnego
 13. Nawiązanie dialogu, dokonanie przełomu i skuteczne prowadzenie monologu

Szkolenie realizowane jest w czasie 7 h szkoleniowych

Szkolenia prowadzone są przez emerytowanego oficera Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadającego bogate doświadczenie zawodowe i szkoleniowe, m.in. prowadził śledztwa z zakresu przestępczości narkotykowej, nieprawidłowości w prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, zamówień publicznych i "afery paliwowej", był wykładowcą Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW, wdrażał metodę przesłuchań FBI w ABW (ukończył, m.in. szkolenie FBI Advanced Interview and Interrogation – zaawansowanych technik przesłuchań), z zakresu przesłuchań szkolił funkcjonariuszy ABW, Policji, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, sędziów i prokuratorów cywilnych i wojskowych, żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz pracowników wielu instytucji państwowych i firm komercyjnych.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij