Wprowadzenie do pracy operacyjnej

« powrót

Podczas szkolenia słuchacze będą mogli poznać specyfikę działań operacyjnych podejmowanych przez uprawnione służby polskie i zagraniczne. Zapoznają się z najważniejszymi metodami pracy operacyjno rozpoznawczej i przykładami ich stosowania w praktyce.

Szkolenie realizowane jest w czasie 6h szkoleniowych i zawiera następujące zagadnienia:

 1. Praca operacyjna a obowiązujący system prawny
  • Podmioty uprawnione do pracy operacyjnej w polskim systemie prawnym,
  • Istota fundamentalnego konfliktu między prawem (ściślej – prawami człowieka),
   a pracą operacyjną
 1. Podstawowe cele pracy operacyjnej w działaniach różnych służb
  • Uzyskiwanie informacji
  • Przekazywanie informacji przeciwnikowi
   - Działania inspirujące
   - Dezinformacja
 1. Podstawowe metody pracy operacyjnej
  • Rozmowy operacyjne
  • Wykorzystanie agentury
  • Wykorzystanie środków technicznych
  • Działania ofensywne (kombinacje i gry operacyjne, operacje specjalne)
  • Analiza operacyjna
 1. Podstawowe zasady pracy operacyjnej
 1. Praca operacyjna vs. inne metody uzyskiwania informacji (bądź ich przekazywania przeciwnikowi)
  • wiarygodność informacji w zależności od jej źródła,
  • porównanie metod pracy operacyjnej z metodami uzyskiwania informacji ze źródeł otwartych oraz z efektami prac analitycznych
 1. Rola wiedzy psychologicznej w pracy operacyjnej

Szkolenie prowadzone jest przez emerytowanego oficera Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadającego bogate doświadczenie zawodowe i szkoleniowe, m.in. prowadził śledztwa z zakresu przestępczości narkotykowej, nieprawidłowości w prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, zamówień publicznych i "afery paliwowej", był wykładowcą Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW, specjalizował się w analizie behawioralnej w procesie wykrywania kłamstwa, wdrażał metodę przesłuchań FBI w ABW (ukończył, m.in. szkolenie FBI Advanced Interview and Interrogation – zaawansowanych technik przesłuchań), szkolił funkcjonariuszy ABW, Policji, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, sędziów i prokuratorów cywilnych i wojskowych, żołnierzy wyjeżdżających na misje do Bośni i Hercegowiny i do Afganistanu oraz innych instytucji państwowych, obecnie współpracuje
z kilkoma uczelniami wyższymi i firmami szkoleniowymi w kraju. Specjalizuje się w szkoleniach
z zakresu komunikacji interpersonalnej i szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij