Bezpieczeństwo informacji w biznesie. Przeciwdziałanie szpiegostwu przemysłowemu

« powrót
Bezpieczeństwo informacji w biznesie. Przeciwdziałanie szpiegostwu przemysłowemu

Szkolenie skierowane jest do wszystkich podmiotów gospodarczych, którym zależy na skutecznej ochronie przed nieuczciwą konkurencją, nielojalnymi pracownikami i nierzetelnymi partnerami biznesowymi.

  1. Filozofia zagrożeń - wyjaśnienie pojęć podstawowych
  2. Pojęcie i rola otoczenia biznesowego i jego wpływ na poziom bezpieczeństwa firmy
  3. Organizacyjne i techniczne sposoby zapewnienia bezpieczeństwa - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  4. Zagrożenia zdarzeniami losowymi – System Zarządzania Ciągłością Działania
  5. Kontrwywiad gospodarczy – przeciwdziałanie aktom szpiegostwa przemysłowego
  6. Elementy wywiadu gospodarczego – pozyskiwania informacji o kontrahentach ze źródeł otwartych

Na szkoleniu przedstawione zostaną czynniki mające wpływ na działalność firmy, organizacyjne i techniczne metody ochrony danych biznesowych, zasady bezpiecznego obiegu informacji w firmie oraz sposoby legalnego pozyskiwania danych o kontrahentach.

Szkolenie obliczone jest na 7h szkoleniowych.

Koszt szkolenia w siedzibie firmy zamawiającej – 3000 zł netto.

 

Szkolenie prowadzone jest przez emerytowanego oficera Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadającego bogate doświadczenie zawodowe i szkoleniowe, m.in. prowadził śledztwa z zakresu przestępczości narkotykowej, nieprawidłowości w prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, zamówień publicznych i "afery paliwowej", był wykładowcą Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW, wdrażał metodę przesłuchań FBI w ABW (ukończył szkolenie FBI Advanced Interview and Interrogation – zaawansowanych technik przesłuchań, prowadzone przez agentów specjalnych FBI), z zakresu przesłuchań szkolił funkcjonariuszy ABW, Policji, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, sędziów i prokuratorów cywilnych i wojskowych, pracowników instytucji państwowych i firm komercyjnych; tworzył politykę bezpieczeństwa dużej firmy wydawniczej, obecnie współpracuje z kilkoma uczelniami wyższymi i firmami szkoleniowymi w kraju.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij