Skuteczne prowadzenie rozmów w biznesie i wykrywanie kłamstwa u rozmówcy

« powrót
Skuteczne prowadzenie rozmów w biznesie i wykrywanie kłamstwa u rozmówcy

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, których praca wymaga kontaktów interpersonalnych i ich bieżącej oceny, które wykorzystują w pracy umiejętność postrzegania i muszą podczas rozmowy wpływać na zachowanie rozmówców w celu uzyskania informacji lub zmianę ich postaw.

Słuchacze, podczas szkolenia, nabywają umiejętności nawiązywania kontaktu, wykrywania u rozmówcy przejawów nieszczerości - stosując wiedzę z zakresu analizy behawioralnej, rozpoznawania i przeciwdziałania manipulacjom oraz budowania skutecznego przekazu perswazyjnego.

Techniki prezentowane na szkoleniu opierają się o metody opracowane i stosowane przez FBI.

W toku szkolenia realizowane są następujące zagadnienia:

 1. Planowanie i przygotowanie rozmowy
 2. Nawiązywanie kontaktu interpersonalnego z rozmówcą
 3. Kontrola przebiegu interakcji
 4. Umiejętność słuchania
 5. Techniki formułowania i taktyki zadawania pytań
 6. Wnioskowanie na podstawie obserwacji rozmówcy
 7. Rozpoznawanie wskaźników kłamstwa – wprowadzenie do analizy behawioralnej
  w procesie wykrywania kłamstwa
 8. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie manipulacjom
 9. Stosowanie skutecznego przekazu perswazyjnego

Szkolenie trwa 7h szkoleniowych

Szkolenie prowadzone jest przez emerytowanego oficera Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadającego bogate doświadczenie zawodowe i szkoleniowe, m.in. prowadził śledztwa z zakresu przestępczości narkotykowej, nieprawidłowości w prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, zamówień publicznych i "afery paliwowej", był wykładowcą Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW, wdrażał metodę przesłuchań FBI w ABW (ukończył szkolenie FBI Advanced Interview and Interrogation – zaawansowanych technik przesłuchań, prowadzone przez agentów specjalnych FBI, posiada certyfikat Departamentu Sprawiedliwości USA), z zakresu przesłuchań szkolił funkcjonariuszy ABW, Policji, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, sędziów i prokuratorów cywilnych i wojskowych, pracowników instytucji państwowych i firm komercyjnych; tworzył politykę bezpieczeństwa dużej firmy wydawniczej, obecnie jest specjalistą do spraw szkoleń i trenerem szczecińskiej firmy NP2-Konsulting i współpracuje z kilkoma uczelniami wyższymi i firmami szkoleniowymi w kraju.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij