Szkolenie dla osób wyjeżdżających w rejony niebezpieczne

« powrót
Szkolenie dla osób wyjeżdżających w rejony niebezpieczne

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wyjeżdżających do krajów, w których mogą być bezpośrednio narażone na akty terrorystyczne, porwania lub inne przejawy przemocy ze strony ugrupowań ekstremistycznych bądź kryminalnych. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zasadami postępowania minimalizującymi zagrożenie oraz zasadami postępowania w przypadku jego wystąpienia.

W toku szkolenia omawiane są następujące zagadnienia:

 1. Zjawisko terroryzmu
  - Próba definicji terroryzmu i zarys jego historii
  - Typologia terroryzmu
  - Rodzaje aktów terrorystycznych
  - Terroryzm islamski
 2. Zasady postępowania podczas podróży do i po krajach wysokiego ryzyka
  - Podróż lotnicza
  - Podróż samochodem i środkami komunikacji masowej
  - Podróż morska
 3. Zasady zachowania podczas pobytu w krajach wysokiego ryzyka
  - Kontrola miejsca zakwaterowania
  - Kontrola miejsca pracy
  - Zachowanie i kontrola w miejscach publicznych
 4. Przygotowanie firmy/miejsca pracy na zagrożenie terrorystyczne
 5. Postępowanie w przypadku:
  - Uprowadzenie. Sytuacja zakładnicza
  - System alarmowy
  - System zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych
  - Planowanie i realizacja ewakuacji
  - Polityka firmy na wypadek uprowadzenia personelu
  - Otrzymania podejrzanej przesyłki
  - Informacji o podłożonym ładunku wybuchowym
  - Informacji o ataku biologicznym lub chemicznym
  - Ataku bombowego
  - Ostrzału z broni ręcznej, granatników i moździerzy
  - Zasady postępowania zmniejszającego ryzyko porwania
  - Indywidualne przygotowanie na wypadek uprowadzenia
  - Zachowanie podczas uprowadzenia (faza pojmania, faza uwięzienia)
 6. Sposoby radzenia sobie ze stresem wynikającym z zagrożenia i izolacji
 7. Postępowanie wobec terrorystów
 8. Syndrom sztokholmski
 9. Zachowanie się podczas akcji uwalniania

Szkolenie realizowane jest jako szkolenie zamknięte

Czas szkolenia – 8 / 16 h szkoleniowych

Miejsce – do uzgodnienia,

Koszt szkolenia uzależniony jest od miejsca realizacji szkolenia oraz ilości uczestników

Termin – do uzgodnienia

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij