Przeciwdziałanie korupcji - trening zachowań w obliczu propozycji korupcyjnych

« powrót

Celem szkolenia jest:

  1. Poszerzenie wiedzy uczestników szkolenia na temat psychologicznych aspektów zachowań o charakterze korupcyjnym
  2. Nabycie umiejętności rozpoznawania sytuacji o charakterze korupcyjnym
  3. Przećwiczenie sposobów reagowania na zachowania korupcyjne
  4. Rozpoznawanie i identyfikowanie manipulacji
  5. Demonstracja technik obrony przed manipulacjami
  6. Zdobycie praktycznych umiejętności wczesnego rozpoznania i zapobiegania korupcji
  7. Udoskonalenie komunikacji interpersonalnej

 Czas trwania szkolenia - 6h szkoleniowych

Szkolenie prowadzone jest przez emerytowanego oficera Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadającego bogate doświadczenie zawodowe i szkoleniowe, m.in. prowadził śledztwa z zakresu przestępczości narkotykowej, nieprawidłowości w prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, zamówień publicznych i "afery paliwowej", był wykładowcą Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW, wdrażał metodę przesłuchań FBI w ABW (ukończył szkolenie FBI Advanced Interview and Interrogation – zaawansowanych technik przesłuchań, prowadzone przez agentów specjalnych FBI, posiada certyfikat Departamentu Sprawiedliwości USA), z zakresu przesłuchań szkolił funkcjonariuszy ABW, Policji, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, sędziów i prokuratorów cywilnych i wojskowych, pracowników instytucji państwowych i firm komercyjnych; tworzył politykę bezpieczeństwa dużej firmy wydawniczej, obecnie jest specjalistą do spraw szkoleń i trenerem szczecińskiej firmy NP2-Konsulting i współpracuje z kilkoma uczelniami wyższymi i firmami szkoleniowymi w kraju.

Jest specjalistą do spraw bezpieczeństwa Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij