Ochrona danych osobowych

« powrót

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorstw i innych podmiotów sektora publicznego i prywatnego przetwarzających dane osobowe w związku z prowadzona działalnością, a także do każdego podmiotu posiadającego zbiory danych osobowych swoich pracowników.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi rozwiązaniami prawnymi z zakresu ochrony danych osobowych obowiązującymi w Polsce i stosowaniem ich w praktyce.

Szkolenie z zakresu zagadnień prawnych z elementami praktyki

Program Szkolenia:

 1. Wprowadzenie w podstawowe akty prawne regulujące ochronę danych osobowych
  w Polsce oraz najistotniejszych europejskich normalizacji prawnych w tym zakresie
 2. Wyjaśnienie głównych pojęć dotyczących ochrony danych osobowych, m.in.:
  - dane osobowe,
  - zbiór danych osobowych,
  - przetwarzanie danych osobowych,
  - administrator danych osobowych,
  - dane wrażliwe,
  - zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  - system informatyczny.
 3. Zasady i warunki przetwarzania danych osobowych:
  - podstawy prawne przetwarzania danych osobowych,
  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  - obowiązki informacyjne administratorów danych,
  - możliwość przetwarzania danych wrażliwych,
  - możliwość udostępniania danych osobowych w tym za granicę,
  - prawa osób, których dane dotyczą,
 4. Główne obowiązki administratora danych osobowych.
 5. Rejestracja zbiorów danych osobowych (warunki i wzory).
 6. Zabezpieczanie danych:
  - wymagania formalne ochrony zbiorów danych osobowych,
  - wymagania techniczne ochrony zbiorów danych osobowych.
 7. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – obowiązki i uprawnienia.
 8. Przepisy karne

Czas trwania kursu: 8 godzin szkoleniowych

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij