Prewencja zagrożeń terrorystycznych

« powrót

Szkolenie skierowane jest do wszelkich podmiotów, które w związku z prowadzoną działalnością narażone są na ataki terrorystyczne lub akty terroru kryminalnego. Dedykowane jest zwłaszcza kierownictwu tych podmiotów oraz osobom odpowiadającym w nich za bezpieczeństwo. Idealnym rozwiązaniem jest aby, w podstawowym zakresie, słuchaczami takiego szkolenia byli wszyscy pracownicy firmy narażonej na omawiane zagrożenia.

Terroryzm bombowy – wprowadzenie

 1. Rys historyczny
  - Terroryzm bombowy w Polsce i na świecie
  - Pobudki działania zamachowców
 2. Materiały wybuchowe
  - Co to jest materiał wybuchowy
  - Podział materiałów wybuchowych
  - Właściwości materiałów wybuchowych
 3. Charakterystyka materiałów wybuchowych
  - Materiały wybuchowe cywilne i wojskowe
  - Masy i mieszaniny oraz środki pirotechniczne
 4. Pułapki w ładunkach i urządzeniach wybuchowych

Wybuch i jego skutki

Zasady i metody postępowania w wypadku wystąpienia zagrożenia bombowego

 1. Postępowanie po otrzymaniu zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego
  - Procedury postępowania
  - Podział kompetencji poszczególnych służb
 2. Sposoby potwierdzania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego w budynkach użyteczności publicznej
  - Hotele, centra handlowe, dworce, lotniska, obiekty przemysłowe
  - Taktyka prowadzenia rozpoznania (zakres działania poszczególnych służb)
 3. Sposoby prowadzenia rozmowy z osobą powiadamiającą o podłożeniu materiału wybuchowego
  - Metoda „kartki pod telefon”
  - Korzystanie z pomocy innych osób – pracowników
 4. Powiadamianie kompetentnych służb
  - Kompetencje poszczególnych służb
  - Sposoby i kolejność powiadamiania odpowiednich służb
 5. Ewakuacja z zagrożonego terenu
  - Kompetencje poszczególnych osób
  - Sposoby prowadzenia ewakuacji
  - Kolejność prowadzenia ewakuacji
  - Metody zabezpieczania istotnych „wartości”
 6. Indywidualne środki i metody ochrony przed skutkami wybuchu
  - Wykorzystanie sprzętu podręcznego do ochrony zdrowia i życia ludzkiego
  - Zachowania ludzkie
  - Sposoby postępowania – zapobieganie panice
  - Sposób prowadzenia ewakuacji z zagrożonego terenu
 7. Metody ograniczania skutków wybuchu
  - Przed wybuchem
  - Po wybuchu
  - Pomoc rannym
 8. Strefy bezpieczeństwa
  - Strefy bezpieczeństwa podczas wysadzania
  - Wyznaczanie strefy bezpieczeństwa
  - Wyznaczanie strefy bezpieczeństwa po odnalezieniu paczki
 9. Bezpieczeństwo
  - Żelazna reguła...
 10. Postępowanie w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki

Dodatkowe:

 1. Postępowanie w sytuacji zakładniczej
 2. Postępowanie w trakcie operacji antyterrorystycznej
 3. Postępowanie w przypadku skażeń biologicznych
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij