Szkolenie dla personelu narażonego na izolację SERE poziom B

« powrót
 1. Organizacja i funkcjonowanie Systemu Odzyskiwania Izolowanego Personelu w SZ RP oraz
  w NATO.
 2. Wypełnianie ISOPREP (ISOlated Personnel REPort = deklaracji identyfikacyjnej personelu narażonego na izolację).
 3. Wykonywanie i realizacja planu działania izolowanego personelu wojskowego (Evasion Plan
  of Action = EPA).
 4. Posługiwanie się zestawem SPINS (Special Instructions - instrukcje specjalne).
 5. Zachowanie się w niebezpiecznych sytuacjach (opuszczanie w trybie alarmowym wykorzystywanej platformy bojowej: ostrzelanej, palącej się, uszkodzonej mechanicznie, zanurzonej, przymusowo (awaryjnie) lądującej itp.)
 6. Metody i techniki ustalania własnego położenia (lokalizacji).
 7. Posługiwanie się PLB (Personal Locator Beacon = osobisty transmiter lokalizacyjny) oraz radiostacjami ratunkowymi, zgodnie z procedurami łączności/sprawdzania tożsamości, na przykładzie radiostacji MR-509.
 8. Medycyna przetrwania.
 9. Bojowe Akcje Poszukiwawczo-Ratownicze (CSAR - Combat Search and Rescue), Akcje Bojowego Odzyskiwania (CR - Combat Recovery) oraz NAR (Non-conventional Assisted Recovery) - procedury odzyskiwania (powietrzne, lądowe lub morskie.
 10. Wykorzystanie wyposażenia osobistego w survivalu.
 11. Pozyskiwanie wody oraz zdobywanie i przygotowanie pożywienia.
 12. Budowa schronień oraz ogniska survivalowe.
 13. Unikanie schwytania w obliczu sił tropiących.
 14. Psychologiczne aspekty przebywania w izolacji.
 15. Zachowanie się w sytuacji zakładniczej i jeńca wojennego.
 16. Przeciwdziałanie wykorzystaniu w sytuacji zakładniczej i jeńca wojennego.
 17. Współdziałanie z elementami odzyskiwania personelu w trakcie prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczej oraz akcji uwalniania.

 

Czas szkolenia – 32 godziny szkoleniowe (godzina szkoleniowa – 45 min.) – 2 dni.

Szkolenie prowadzone jest przez certyfikowanych instruktorów SERE.

Szkolenie ma charakter praktyczny, realizowane jest jako zamknięte, na terenie poligonowym oraz w pomieszczeniach wskazanych przez jednostkę zamawiającą.

Wyposażenie, w tym wyposażenie indywidualne uczestników zgodne z założeniami kursu, określonymi w programie szczegółowym.

Słuchacze otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu SERE poziom „B”.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij