Szkolenie dla personelu narażonego na izolację SERE poziom C

« powrót
  1. Zachowanie się w niebezpiecznych sytuacjach (opuszczanie w trybie alarmowym wykorzystywanej platformy bojowej: ostrzelanej, palącej się, uszkodzonej mechanicznie, zanurzonej, przymusowo (awaryjnie) lądującej itp.)
  2. Wykorzystanie wyposażenia osobistego w survivalu - budowa schronień oraz ogniska.
  3. Pozyskiwanie wody oraz zdobywanie i przygotowanie pożywienia.
  4. Metody i techniki ustalania własnego położenia (lokalizacji).
  5. Unikanie schwytania w obliczu sił tropiących.
  6. Zachowanie się w sytuacji zakładniczej i jeńca wojennego – ćwiczenie sprawdzające.
  7. Przeciwdziałanie wykorzystaniu w sytuacji zakładniczej i jeńca wojennego – ćwiczenie sprawdzające.
  8. Współdziałanie z elementami odzyskiwania personelu w trakcie prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczej oraz akcji uwalniania.

 

Czas szkolenia – 120 godzin szkoleniowych (godzina szkoleniowa – 45 min.) – 5 dni.

Szkolenie prowadzone jest przez certyfikowanych instruktorów SERE.

Szkolenie ma charakter praktyczny, realizowane jest jako zamknięte przy ścisłej współpracy z jednostką zamawiającą, na terenie poligonowym przez nią wskazanym.

Wyposażenie, w tym wyposażenie indywidualne uczestników zgodne z założeniami kursu, określonymi w programie szczegółowym.

Miejsce szkolenia – do uzgodnienia.

Słuchacze otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu SERE poziom „C”.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij