Przesłuchania jeńców

« powrót

Szkolenie skierowane jest do funkcjonariuszy i żołnierzy służby wywiadu wojskowego i służby kontrwywiadu woskowego oraz pozostałych żołnierzy, którzy w trakcie wykonywania obowiązków, zwłaszcza na misjach zagranicznych w ramach polskich kontyngentów wojskowych, zajmują się pozyskiwaniem informacji od osób zatrzymanych.

Szkolenie prowadzone może być w postaci:

 • dwudniowej prezentacji metody,
 • jednotygodniowego szkolenia z elementami warsztatów,
 • dwutygodniowego szkolenia z warsztatami

Szkolenie, w celu zapewnienia maksymalnej efektywności, realizowane powinno być w grupach liczących maksymalnie do 12 osób.

W toku szkolenia realizowane będą następujące szczegółowe cele dydaktyczne:

 1. Zbieranie i analizowanie informacji o osobie przesłuchiwanej
 2. Planowanie i przygotowanie przesłuchań
 3. Nawiązywanie kontaktu interpersonalnego
 4. Kontrola przebiegu interakcji
 5. Wnioskowanie na podstawie obserwacji osób przesłuchiwanych
 6. Dobór i stosowanie technik wywierania wpływu
 7. Rozpoznawanie strategii obronnych
 8. Rozpoznawanie wskaźników kłamstwa
 9. Techniki formułowania i taktyki zadawania pytań
 10. Umiejętność budowania skutecznego przekazu perswazyjnego
 11. Nawiązanie dialogu, dokonanie przełomu i skuteczne prowadzenie monologu
 12. Współpraca z tłumaczem na wszystkich etapach przesłuchania

 

Czas realizacji

W zależności od formy szkolenia (godziny są godzinami szkoleniowymi – 45 min.):

 • 12 godzin wykładu i prezentacji,
 • 30 godzin wykładu, i prezentacji połączonych z warsztatami,
 • 60 godzin (30 godziny wykładów połączonych z ćwiczeniami i 30 godzin warsztatów).

 

Sposób realizacji

Metoda

Wykłady połączone z aktywizacją słuchaczy poprzez udział w ćwiczeniach praktycznych; warsztaty umożliwiające słuchaczom stosowanie w praktyce i utrwalanie nabytych umiejętności.

Uwagi dotyczące realizacji

Integralną częścią wykładów są ćwiczenia praktyczne pozwalające słuchaczom sprawdzić w praktyce i utrwalić nabytą wiedzę. Prowadzone podczas warsztatów przesłuchania są rejestrowane, a następnie poddawane analizie pod kątem zachowań przesłuchiwanego jak
i przesłuchującego.

Zagadnienia do realizacji

 1. Przesłuchanie „jeńców” w świetle przepisów międzynarodowych,
 2. Wprowadzenie do metodologii przesłuchania „jeńców”,
 3. Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w aspekcie przesłuchania,
 4. Skuteczny przesłuchujący, dobór miejsca przesłuchania,
 5. Umiejętność prowadzenia rozmów i zadawania pytań,
 6. Zbieranie informacji o przesłuchiwanym,
 7. Wykrywanie kłamstwa,
 8. Wybrane elementy skutecznego przekazu perswazyjnego,
 9. Przesłuchania – symulacje,

 

Koszt szkolenia

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij