Rozpoznanie osobowe

« powrót

Program szkolenia

 1. Planowanie działania
 2. Różnice kulturowe jako czynnik krytyczny
 3. Zasady pracy z tłumaczem
 4. Rozpytanie jako element pracy zespołu bojowego i jako podstawowe źródło zbierania informacji przez komórki wywiadu
 5. Zasady postępowania z osobowymi źródłami informacji – OZI
 6. Nawiązanie kontaktu z potencjalnym OZI przez zespół bojowy
 7. Zapewnienie niezbędnej ochrony OZI
 8. Postępowanie z osobami trzecimi w miejscu działań zespołu bojowego podczas rozpytania
 9. Taktyka zbierania informacji i techniki formułowania pytań
 10. Metody wywierania wpływu
 11. Wskaźniki zachowania jako element oceny wiarygodności OZI
 12. Wieloźródłowa weryfikacja informacji
 13. Analiza informacji, kierunki przewidywanych działań jako jej wynik
 14. Trening praktyczny

Szkolenie trwa 8/16/24 h szkoleniowe

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij