Bezpieczeństwo, taktyki i techniki prowadzenia czynności zatrzymań, przeszukań i oględzin

« powrót

Podczas szkolenia realizowane będą następujące treści programowe:

Czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo fizyczne i prawne wykonywanych czynności procesowych

 • Bezpieczeństwo fizyczne
 • Bezpieczeństwo prawne

Zatrzymanie i Przeszukanie jako środki przymusu prawnokarnego

Zatrzymanie

 • Ujęcie, a zatrzymanie osoby
 • Uprawnienia osoby zatrzymanej
 • Procedura zatrzymania
 • Czynności poprzedzające zatrzymanie
 • Planowanie zatrzymania
 • Zasady bezpieczeństwa niezbędne podczas zatrzymania
 • Taktyka i technika zatrzymywania osób w pomieszczeniach, pojazdach i terenie otwartym
 • Stosowanie środków przymusu bezpośredniego

Przeszukanie

 • Cel i systematyka przeszukań
 • Zasady dotyczące przeszukań
  • Podstawy dokonania przeszukania
  • Uprawnienia osób, u których dokonywane jest przeszukanie
  • Postępowanie z osobami trzecimi obecnymi w miejscu dokonywania przeszukania
  • Protokołowanie czynności
  • Pora i czas przeszukania
  • Zasady przeszukania instytucji państwowych i jednostek wojskowych
  • Postępowanie z dokumentami zawierającymi tajemnicę państwową, służbową lub zawodową
 • Czynności poprzedzające przeszukanie
  • Plan realizacji
  • Rozpoznanie
 • Wejście do przeszukiwanych pomieszczeń – taktyka i techniki, zasady bezpieczeństwa
 • Algorytm działania podczas przeszukania
 • Taktyka i technika przeszukania
 • Sposoby ukrywania przedmiotów
 • Inni uczestnicy przeszukania
 • Środki przymusu bezpośredniego

Oględziny

 • Oględziny jako czynności procesowa
 • Zabezpieczenie miejsca lub przedmiotów oględzin
 • Taktyka i technika prowadzenia oględzin terenu, pomieszczeń i pojazdów
 • Zabezpieczanie i dokumentowanie dowodów i śladów na miejscu zdarzenia

 

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 2 dni - 16 h szkoleniowych. Zajęcia realizowane będą w formie wykładu w wymiarze ok. 4 h i warsztatów w wymiarze ok. 12 h.

Szkolenie przeznaczone jest dla maksymalnie 20 słuchaczy jednorazowo.

Kursanci powinni posiadać odzież przeznaczoną do zajęć taktycznych oraz, o ile posiadają na stanie, wyposażenie indywidualne w postaci kabur, kamizelek kuloodpornych, kamizelek taktycznych, latarek, itp.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij