Przesłuchanie w roli świadka lub podejrzanego

« powrót
Przesłuchanie w roli świadka lub podejrzanego

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które, w związku z wykonywanymi przez siebie obowiązkami służbowymi lub prowadzoną działalnością gospodarczą, mogą być przesłuchiwane
w charakterze świadka, podejrzanego lub obwinionego w postępowaniach karnych, karno-skarbowych, kontrolnych lub innych prowadzonych przez uprawnione organy państwowe.

Niestety, niejednokrotnie, podczas przesłuchań dochodzi ze strony funkcjonariuszy państwowych do różnorakich naruszeń prawa, wynikających, tak z celowego działania, jak i z braku profesjonalizmu.

W związku z tym wiedza na temat uwarunkowań formalnoprawnych obowiązujących w Polsce w zakresie praw i obowiązków każdej ze stron przesłuchania oraz procesów psychologicznych, jakie mają wpływ na interakcje między stronami przesłuchania, w tym rozpoznawanie i przeciwdziałanie najczęściej stosowanym przez przesłuchujących manipulacjom, kształtowanie postawy asertywnej, umiejętność bieżącej analizy wypowiedzi, w tym zadawanych pytań, itp., jest trudnym do przecenienia narzędziem w przypadku znalezienia się w sytuacji osoby przesłuchiwanej. 

W toku szkolenia realizowane są następujące cele dydaktyczne:

 • Regulacje prawne.
  • Prawa i obowiązki świadka i podejrzanego
  • Obowiązki przesłuchującego – najczęściej popełniane błędy
  • Protokoły
 • Przygotowanie się do przesłuchania w roli świadka lub podejrzanego
 • Efektywne korzystanie z pomocy obrońcy
 • Nawiązywanie kontaktu interpersonalnego z przesłuchującym
 • Kontrola przebiegu interakcji
 • Umiejętność słuchania i bieżącej oceny zadawanych pytań
 • Wnioskowanie na podstawie obserwacji rozmówcy
 • Rozpoznawanie wskaźników nieszczerości u rozmówcy
 • Techniki wywierania wpływu stosowane podczas przesłuchań i przeciwdziałanie im
 • Rozpoznawanie i przeciwdziałanie manipulacjom stosowanym przez przesłuchującego
 • Umiejętność kształtowania postaw asertywnych

 Szkolenie realizowane jest w czasie 8 h szkoleniowych

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij