Cyberbezpieczeństwo w administracji

« powrót
Cyberbezpieczeństwo w administracji
W ostatnich latach w geometrycznym tempie wzrósł poziom zagrożenia cyberatakami. Nie ma tygodnia, aby do mediów nie trafiały informacje o udanych atakach na urzędy, banki, instytucje rządowe, uczelnie, itd. Kształtowanie świadomości i stałe podnoszenie kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni są niezbędnymi elementami przeciwdziałania i minimalizowania skutków działania ceberprzestępców i cyberterrorystów. Często przestrzeganie prostych zasad i stosowanie sprawdzonych algorytmów może zapobiec poważnym utratom danych i wysokim kosztom finansowym.
Wychodząc naprzeciw realnym potrzebom przygotowaliśmy szkolenie z cyberbezpieczeństwa dedykowane podmiotom samorządów terytorialnych każdego szczebla. Mieliśmy okazję prowadzić szkolenia z cyberbezpieczeństwa w ramach realizowanego w 2022 roku projektu Wojewody Zachodniopomorskiego pt. Zarządzanie kryzysowe w praktyce. Satysfakcję daje fakt, że nasz poziom merytoryki, wiedzy fachowej i zaangażowanie zostały ocenione bardzo wysoko.
 
SZKOLENIE Z CYBERBEZPIECZEŃSTWA DLA PODMIOTÓW ADMINISTRACJI
 
  •  Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni - uregulowania prawne w RP i UE oraz zadania i struktura instytucji zajmujących się w RP bezpieczeństwem cyberprzestrzeni, a także wybrane dla niej zagrożenia i ich charakterystyka.
  •  Systemy bezpieczeństwa teleinformatycznego - podstawowe zasady, systemy i rozwiązania organizacyjno-techniczne bezpieczeństwa IT, potrzeba zmiany filozofii myślenia o bezpieczeństwie IT oraz przykłady przyszłych rozwiązań dla architektur bezpieczeństwa teleinformatycznego
  •  Najpowszechniejsze ataki cybernetyczne – charakterystyka najczęstszych ataków hakerskich, profilaktyka i minimalizacja ich skutków
  •  Rodzaje zagrożeń cybernetycznych i terrorystycznych dla teleinformatycznej infrastruktury krytycznej - identyfikacja zagrożeń o charakterze ataków cyberterrorystycznych i terrorystycznych wymierzonym w krajową infrastrukturę krytyczną, elementy teleinformatycznej infrastruktury krytycznej najbardziej narażone na ataki, rodzaje ataków terrorystycznych i ich potencjalne skutki dla tego elementu infrastruktury krytycznej, a także organizacyjne i techniczne metody zapobiegania atakom i ochrony

 Szkolenie realizowane jest w formule online i trwa 5h.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij