Ankieta personalna

Dane personalne

Nazwisko *

Imiona *

     

Imię ojca *

Imię matki *

Stan cywilny

   

Data ur. *

Miejsce ur. *

Telefon

Telefon kom.

E-mail

   

NIP *

PESEL *

Nr dowodu *

   
       

Adres zameldowamia

Ulica i nr domu

Miejscowość

Kod poczt.

Województwo

       

Adres korespondencyjny

Ulica i nr domu *

Miejscowość *

Kod poczt.

Województwo

       

Dane urzędowe i dotyczące zatrudnienia

Urząd skarbowy

Oddział NFZ

Nr konta bankowego

Książeczka zdrowia:

Tak

Termin ważności

Nie

Obecny stan zatrudnienia (zaznaczyć właściwe) *

Zatrudniony    Emeryt    Bezrobotny    Rencista    Student    Zarejestrowany w PUP    Zatrudniony na wypowiedzeniu
 

Dane dotyczące wykształcenia

Wykształcenie: *

Podstawowe    Zawodowe    Średnie    Wyższe

 

Nazwa szkoły

Rok ukończ.

Kierunek

1

2

3

4

5

 

 

 

 

Dane dot. doświadczenia – prosimy o wpisanie 3 ostatnich zakładów pracy

 

 

Branża

Okres zatrudnienia

Stanowisko

Forma zatrudn.

1


2


3


 

 

 

 

 

 

Dane dotyczące innych umiejętności

Prawo jazdy – kat.

Prawo jazdy - praktyka

Tak   Nie

Uprawnienia (jakie?)

Dyspozycyjność (dni w tygodniu i godziny)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

Informacje dodatkowe

 

 

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 wyrażam pisemną zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych. *
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij